Intake schuldhulpverlening

Het doel: snel een onderbouwde beoordeling voor toelating tot de schuldhulp

Op 1 januari 2021 is een nieuwe versie van de Wgs in werking getreden. Hierin is een nieuwe ambitie geformuleerd hoe gemeenten signalen van financiële zorg moeten opvolgen en een vorm van ondersteuning moeten bieden. Daarin staat de gemeenten binnen 4 weken na het signaal een gesprek moet voeren met de inwoner. 8 weken na dat gesprek dient er een onderbouwt plan van aanpak en een beschikking voor toegang (of weigering tot)  de schulpverlening te zijn. Uit onderzoek blijkt dat inwoners veel moeite hebben om tijdig de benodigde informatie aan te leveren. Kortom, het is als gemeente een grote uitdaging om binnen die tijdslijnen tot een goed besluit te komen.

Het idee: help de cliënt en toeleider bij het verzamelen en aanleveren van informatie.

Inwoners en toeleiders ervaren de intakefase nu als een administratieve rompslomp. Door de inzet van ons platform ondersteunt u als  gemeente uw inwoners en toeleiders bij dit proces. Door informatie te importeren uit diverse betrouwbare bronnen (MijnOverheid, MijnBelastingdienst en alle betaalrekeningen) verzamelt de inwoner makkelijk zijn informatie en beschikt de gemeente gelijk over betrouwbare en volledige informatie. Bovendien werk je gezamenlijk en veilig in één dossier, totdat alle informatie en documentatie is verzameld wat nodig is. Door dit platform al in te zetten vanaf de 1e lijn hulpverlening kan de inwoner al in een vroeg stadium opstarten. Via het platform is het mogelijk om het dossier van de 1e naar de 2e lijn over te dragen, zodat de inwoner niet meer opnieuw zijn gegevens hoeft aan te leveren.

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.

Not readable? Change text. captcha txt