Waar wordt ons platform voor gebruikt?

Ons platform wordt ingezet in verschillende situaties en in die situaties speelt het platform in op de specifieke behoeften van de gebruiker en de klanten van onze gebruikers. Hieronder een aantal voorbeelden van situatie waarin ons platform wordt ingezet.

Opvolging vroegsignalering

Vroegsignalering zorgt voor veel extra signalen die gemeenten moeten opvolgen. Ons platform helpt gemeenten dit efficiënt en goed uit te voeren.

Toeleiding & Intake schuldhulpverlening

De SHV-keten is soms lang. Inwoners moeten vaak via de toeleiders door naar de gemeenten. Deze fragmentatie qua loketten en overdrachtsmomenten zijn drempels voor inwoners. Ons platform helpt gemeenten meer grip te krijgen op deze toeleiding.

Hercontroles schuldenregelingen

Voor schuldendossiers moet een klant jaarlijks een update geven van zijn situatie. Dit is een tijdrovende administratieve klus. Met ons platform wordt het gemak voor klanten vergroot.

Adviesrecht schuldenbewind

Gemeenten willen grip op de instroom van bewind. Gemeenten kunnen ons platform gebruiken om vooraf een scan uit te voeren.

Intake bewind

Bewindvoerders gebruiken ons platform om hun papieren intakeproces te digitaliseren, waarbij veel rompslomp wordt verminderd.

Bijzonder beheer scan

Als klanten in bijzonder beheer komen moet een financiële instelling een onderbouwd plan van aanpak opstellen. Ons platform wordt gebruikt om daarvoor de juiste informatie te verzamelen.

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.