“De toeleiding naar schuldhulp moet beter en sneller”

Met die motivatie is Budlr. opgericht en ontwikkeld door Rappórt Bewindvoering en Inkomensbeheer (Anco Galesloot) en Vereniging de Vastelastenbond (Dirk-Jan Wolfert en Christiaan van der Ven)

Rappórt heeft de afgelopen jaren van dichtbij gezien hoe de markt voor financiële zorg zich ontwikkelde. Er zijn resultaten geboekt, maar er liggen uitdagingen om deze zorg efficiënter én beter te maken.

De Vastelastenbond optimaliseert al ruim 15 jaar de uitgaven voor meer dan 150.000 huishoudens in Nederland. Via onderzoek, advies, het bewaken van contracten en het ontwikkelen van unieke diensten helpen zij de brug te slaan tussen de continue veranderende markt en consumenten.

Samen investeren ze in Budlr. met als doel om de financiële zorg in Nederland toegankelijker te maken en zo het aantal huishoudens met problematische schulden drastisch te verminderen en huishoudens met risicovolle schulden beter te bereiken.

De naam Budlr. staat symbool voor het feit dat we veel klantgerichter moeten worden voor mensen met schulden. Het is voor mensen met schulden moeilijk om in actie te komen. Dit vraagt dus om lage drempels, gemak en snelheid vanuit alle vormen van zorgverlening.

“Sneller inzicht en financiële zorg op maat”

Anco ziet al jaren de 1e lijn zorg worstelen met de financiële hulpvragen die zich daar het eerst aandienen. “Deze hulpverleners beschikken niet altijd over de middelen en kennis om mensen met financiële vragen snel en goed te helpen. De hulp komt hierdoor moeilijk op gang. De problemen escaleren en de cliënt komt terecht bij dure tweedelijnszorg. Dit zorgt voor onnodig leed voor de cliënt en voor vermijdbare kosten voor de gemeente.”

“Met Budlr. bieden we een oplossing voor 2e en 1e lijns financieel zorgverleners. Zij kunnen met onze oplossing sneller de situatie van een cliënt in kaart brengen om de juiste vervolgstappen te bepalen”.

“Hulpverleners en cliënten helpen onnodige uitgaven te voorkomen.”

Dirk-Jan ziet veel huishoudens worstelen met hun vaste uitgaven.

“Het aanbod van producten en diensten is zo groot dat velen door de bomen het bos niet meer zien. Bij het gebruik van abonnementen maken cliënten vaak verkeerde keuzes. Ze nemen diensten af die ze niet gebruiken en maken zo onnodig extra kosten. Aanbieders van producten en diensten beschermen cliënten niet pro-actief. Sterker nog, die extra omzet is meestal één van de belangrijkste doelstellingen. Met Budlr. willen we hulpverleners en clienten helpen bewust te worden van wat de uitgaven zijn en waar ruimte is om uitgaven te verlagen.”

“Er ligt een grote uitdaging om meer huishoudens te helpen tegen dezelfde of zelfs lager kosten. Technologie kan daarbij helpen.”

Volgens Christiaan kunnen we de instroom verhogen zonder enorme investeringen.

“Er is in de loop der jaren een enorme groep ontstaan van huishoudens met problematische schulden. Dit aantal schommelt rond de 600.000 en neemt, zelfs in economisch goede tijden, nauwelijks af. Ook kijken we met een schuin oog naar de nog eens 1.000.000 huishoudens met risicovolle schulden. Jaarlijks stromen slechts 20.000 huishoudens in een schulden-regeling, dus we lossen het probleem met dit tempo niet op. Wij ontwikkelen schaalbare technologie die de diverse zorgverleners gaat helpen om voor veel meer huishoudens schulden op te lossen.”

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.