“De toeleiding naar schuldhulp moet beter en sneller”

Met die motivatie is Budlr. opgericht en ontwikkeld door Rappórt Bewindvoering en Inkomensbeheer (Anco Galesloot) en Vereniging de Vastelastenbond (Dirk-Jan Wolfert en Christiaan van der Ven)

Rappórt heeft de afgelopen jaren van dichtbij gezien hoe de markt voor financiële zorg zich ontwikkelde. Er zijn resultaten geboekt, maar er liggen uitdagingen om deze zorg efficiënter én beter te maken.

Consumentencollectief De Vastelastenbond optimaliseert al ruim 10 jaar de uitgaven van meer dan 100.000 huishoudens in Nederland. Markten voor o.a. energie en internet zijn geliberaliseerd, het aanbod qua producten is enorm, organisaties groeien en digitaliseren. Hierdoor verliezen consumenten grip op hun vaste lasten.

Samen investeren ze in Budlr. waarin wordt gewerkt een sociale, technische innovatie die helpen om de financiële zorg in Nederland beter te maken.

En de naam? Budlr. staat symbool voor het feit dat we veel klantgerichter moeten worden voor mensen met schulden. Het is voor mensen met schulden moeilijk om in actie te komen. Dit vraagt dus om lage drempels, gemak en snelheid vanuit de financieel zorgverleners.

“Sneller inzicht en financiële zorg op maat”

Anco ziet al jaren de eerstelijnszorg worstelen met de financiële hulpvragen die zich daar het eerst aandienen. “Deze hulpverleners beschikken niet altijd over de middelen en kennis om mensen met financiële vragen snel en goed te helpen. De hulp komt hierdoor moeilijk op gang. De problemen escaleren en de cliënt komt terecht bij dure tweedelijnszorg. Dit zorgt voor onnodig leed voor de cliënt en voor vermijdbare kosten voor de gemeente.

“Met BUDLR bieden we een oplossing voor 2e, maar nog meer voor de eerstelijns financieel hulpverleners. Zij kunnen met onze tool snel de situatie van een cliënt in kaart brengen om de juiste vervolgstappen te bepalen”.

“Hulpverleners en cliënten helpen onnodige uitgaven te voorkomen.”

Dirk ziet veel huishoudens worstelen met hun vaste uitgaven. “Het aanbod van producten en diensten is zo groot dat velen door de bomen het bos niet meer zien. Bij het gebruik van abonnementen maken cliënten vaak verkeerde keuzes. Ze nemen diensten af die ze niet gebruiken en maken zo onnodig extra kosten. Aanbieders van producten en diensten beschermen cliënten niet pro-actief. Sterker nog, die extra omzet is meestal één van de belangrijkste doelstellingen.

Met BUDLR willen we hulpverleners en clienten helpen bewust te worden van wat de uitgaven zijn en waar ruimte is om uitgaven te verlagen.

“Organisaties kunnen door schaalvergroting steeds minder inspelen op specifieke behoeften van cliënten.”

Christiaan ziet ook een ontwikkeling in het contact van organisaties met cliënten. “Naast het grote aanbod wordt van iedereen verlangd dat ze vooral en soms alleen digitaal communiceren. Dit verlaagt de bewustwording bij mensen waar ze hun geld aan uitgeven. Dit maken we met BUDLR weer transparant. Bovendien worden organisaties alsmaar groter in omvang met als direct gevolg dat ze steeds moeilijker inspelen op de behoeften van kleinere groepen, laat staan individuele cliënten. Het doel (meer omzet, minder kosten en meer winst) van organisaties en processen die dat ondersteunen zijn vaak in strijd met het belang van cliënten die het financieel moeilijk hebben. Bij een betalingsachterstand en eventuele dreiging van afsluiting moet men onder tijdsdruk een goede oplossing vinden. BUDLR helpt hierbij. BUDLR slaat een brug tussen de cliënt en de aanbieders. Zo helpen we cliënten de juiste weg te vinden naar een energieleverancier of internetprovider, zodat ze snel en tegen goede voorwaarden verzekerd blijven van deze basisvoorzieningen.”

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.