Wat kan het platform?

Ons platform biedt een unieke combinatie van functies en is direct klaar voor gebruik. Waar nodig, kan het platform worden afgestemd op de werkprocessen en wensen van uw organisatie. Hieronder staan enkele belangrijkste functies van ons platform die uw intakeproces beter en efficiënter maakt. Wilt u de functies werkend zien? Neem dan gerust contact op.

Snel overzicht inkomsten & uitgaven

Uw klanten hebben vaak moeite een compleet overzicht te maken van hun inkomsten en uitgaven. Ook voor medewerkers is dit tijdrovend. De gebruikte bankafschriften geven bovendien niet het complete beeld. Met ons platform verzamelt en deelt uw klant veilig en makkelijk zijn bankmutaties. Met behulp van slimme zoekfuncties en filters analyseert en ordent uw medewerker de (18 maanden) bankmutaties. Zo krijgt hij/zij snel een compleet overzicht van iemands inkomsten en uitgaven.

Informatie ophalen met DigiD

De hulpvrager kan met DigiD binnen zijn beveiligde dossier informatie binnenhalen vanuit o.a. MijnOverheid en MijnBelastingdienst. Hiermee bespaart de hulpvrager enorm veel tijd en beschikt de hulpverlener over zeer veel betrouwbare informatie.

Samenwerken in één dossier

Waar een intakeproces nu vaak een papieren aangelegenheid is, biedt Budlr een volledig on-line proces. U biedt de hulpvrager een persoonlijk dossier, waarin hij samenwerkt met de hulpverlener totdat het dossier gereed is. Het dossier is op elk moment en plaats toegankelijk. Zo houdt de hulpvrager altijd regie op zijn gegevens.

Documentatie op één plek

De hulpvrager kan in zijn dossier de benodigde documentatie uploaden. De hulpverlener kan de benodigde documentatie makkelijk instellen vanuit zijn account, zodat de hulpvrager precies weet wat hij moet aanleveren.

Overdracht van dossier

Deze functies is met name interessant voor gemeenten waar de 1e lijns zorg door maatschappelijke organisaties wordt verzorgd. Door gezamenlijk op ons platform te werken kan de maatschappelijke organisatie de eerste scan doen. Indien er sprake is van een problematische situatie kan de inwoner toestemming geven om het dossier over te dragen naar de schuldhulpverlener. Zo hoeft hij geen dubbel werk te doen en verloopt de overdracht tussen alle partners soepel en prettig.

Formulieren automatisch invullen en ondertekenen

Het is mogelijk om formulieren zoals beschikkingen of een plan van aanpak in te vullen, te delen en te ondertekenen via ons platform. Het invullen gaat grotendeels automatisch, doordat wij de velden waar mogelijk inlezen. Dit bespaart veel tijd. Zo ondersteunt het platform van start tot finish.

Downloaden adviesrapport

Als het on-line intakedossier is gevuld kan de hulpverlener op elk moment een adviesrapport downloaden. Dit rapport biedt ruimte voor nog meer persoonlijke toelichting van de hulpverlener. Dit rapport wordt bijvoorbeeld gebruikt voor preventief budgetadvies aan inwoners. De hulpverlener laat iets tastbaar achter voor de inwoner het dient als vertrekpunt voor een vervolgafspraak.

API-koppeling CRM systemen

Met ons platform vervullen wij een rol binnen de keten van financiële zorg. Onze rol focust zich op het snel, makkelijk en veilig opstarten van financiële zorg. Onderdeel van die visie is dat wij samenwerken met de andere schakels binnen de keten. Zo koppelen wij met systemen voor vroegsignalering (zoals Inforing/RIS) en met o.a. CRM-systemen voor schuldhulp, budgetbeheer en bewind. Op die manier kan u de dossiers die zijn opgesteld binnen ons platform makkelijk overzetten naar een opvolgend systeem.

Budlers

Naast onze technologie bieden we toegang tot onze eigen budlers. Dit zijn opgeleide coaches die werknemers bijstaan om snel de juiste analyses te maken en acties uit te voeren. Zo helpen ze bij het vergroten van iemands maandelijkse buffer of te kijken naar de gevolgen van een verandering in het werkende of privé leven. Ook ondersteunen ze werknemers met schulden om te zorgen dat hun situatie snel wordt gestabiliseerd.

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.

Not readable? Change text. captcha txt