Voor wie is ons platform?

Ons platform wordt gebruikt diverse groepen die allemaal één doel hebben: snel, een betrouwbare analyse maken van iemands financiële situatie en daarmee een plan van aanpak opstellen voor een hulptraject. Afhankelijk van de context speelt het platform in op de specifieke behoeften van de gebruiker.

Gemeenten

Voor gemeenten is ons platform een instrument om inwoners te helpen sneller en veilig de juiste informatie te verzamelen voor schuldhulpverlening. Bovendien bespaart een gemeente veel tijd voor hulpverleners bij het verzamelen en verwerken van informatie.

Werkgevers

Werkgevers krijgen via ons platform snel toegang tot preventieve instrumenten om financiële zorgen bij werknemers te voorkomen of verminderen. Voor werknemers met schulden hebben werkgevers direct toegang tot schuldhulpverlening en kan een situatie van een werknemers snel worden gestabiliseerd.

Buurtteams

Buurtteams hebben belangrijke taak bij de vroegsignalering om bewoners snel ondersteuning te bieden. Met ons platform maken buurtteams snel een analyse en een budgetadvies. Indien nodig, kunnen ze het dossier maken doorzetten naar de schuldhulpverlening.

Thuisadministratie

Voor veel inwoners zijn maatschappelijke organisaties het 1e aanspreekpunt bij financiële zorgen. De organisaties gebruiken het platform om een financiële analyse te maken. Op basis daarvan kan men naar het juiste loket doorverwijzen.

Bewindvoerders

Bewindvoerders willen inzicht in iemands situatie, maar dit is een lastige opgave voor cliënten. Daarom gebruiken zij het platform om op een makkelijke manier een betrouwbaar en compleet beeld te krijgen hoe iemand er voor staat.

Budgetcoaches

Een budgetcoach-traject begint bij een goede start. Voor die start gebruiken budgetcoaches het platform om een gedetailleerde analyse te maken van iemands financiële situatie. Dit inzicht geeft concrete handvaten voor een plan van aanpak.

Debiteurenzorg

Organisaties investeren steeds meer in de zorg voor hun debiteuren. Bij (grote) achterstallige betalingen kijkt men verder dan het incasseren. Zij gebruiken ons platform om op basis van een gedegen analyse een passende betalingsregeling te treffen.

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.

Not readable? Change text. captcha txt