De hulpvrager met problematische schulden meldt zich idealiter zelf bij de gemeente, maar in veel gevallen legt hij bewust of onbewust een omweg af, voordat hij uiteindelijk start met de schuldenregeling. Deze weg hangt samen met wanneer en door wie zijn schulden worden vastgesteld. Dat moment bepaalt veelal de vervolgstap. Helaas zorgt deze omweg er ook voor dat de hulpvrager vaak niet de juiste hulp bereikt.

Hoe de weg ook verloopt, voor iedereen moeten we snel een stabiele situatie creëren en een schuldenregeling opstarten, zodat zowel de schuldenaar als de schuldeisers naar een schone lei toewerken.

Die weg naar de schuldenregeling moet dus snel en makkelijk verlopen. Hieronder zie je de veel voorkomende routes die iemand aflegt. Onder elke route ligt een veelvoud aan organisaties zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties, instellingen en crediteuren.

Bij diverse momenten in de route biedt MijnIntake, de meest recente technologie van Budlr., versnelling voor de hulpvrager. We hebben in het overzicht deze momenten zichtbaar gemaakt. De meeste belangrijke is de route naar de gemeente. Met behulp van MijnIntake kan de gemeente de laatste fase van de schuldhulpverlening standaardiseren en versnellen. Dit is prettig voor de hulpvrager, maar ook voor alle hulpverleners die bij de toeleiding zijn betrokken.

Gemeenten

U versterkt de regie op de instroom naar de schuldhulpverlening. U maakt het voor burgers en toeleiders makkelijker om de gevraagde informatie aan te leveren. U kan de voortgang van instroom bewaken en verzamelt managementinformatie hoe de instroom van de schuldhulpverlening verloopt.

Vroeg-er-op-af teams

Gemeenten krijgen de taak om bij vroegsignalering bewoners snel ondersteuning te bieden. Dit legt een druk op de snelheid en flexibiliteit. MijnIntake kan de vroeg-er-op-af teams helpen om sneller de situatie in beeld te krijgen en de vervolgstappen te bepalen.

Thuisadministratie

Binnen gemeenten is er een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties die thuisadministratie verzorgen. Zij ondersteunen hulpvragers in de aanvraag bij schuldhulp. Met MijnIntake krijgen uw medewerkers thuisadministratie sneller inzicht. Het helpt bovendien een uniforme werkwijze te hanteren bij het inventariseren van iemands financiële situatie.

Bewindvoerders

Een aanvraag van klanten voor bewind verloopt meestal op papier. Hierdoor mist u inzicht in lopende aanvragen. Bovendien ervaart de klant en hulpverlener de nodige administratie bij het invullen van de aanvraag. Met MijnIntake maakt u het intakeproces makkelijker en sneller voor uw cliënt en de hulpverleners in uw netwerk.

Budgetcoaches

Veel van het werk van budgetcoaches is afkomstig van werkgevers waarvan een werknemer financiële problemen ervaart. MijnIntake helpt de budgetcoach om snel een overzicht te maken van de huidige financiële situatie. Doordat MijnIntake gebruikt maakt van bankmutaties kan de budgetcoach alle aspecten van de inkomsten en uitgaven doornemen en bespreken. Dit geeft werknemers veel overzicht en inzicht.

Incasso bureaus

De rol van incassobureaus verandert. Naast het incasseren van achterstallige betalingen, kijken zij meer en meer duurzame oplossingen om de financiële positie van klanten te versterken. MijnIntake helpt om snel inzicht te krijgen, maar kan ook helpen de weg naar de gemeentelijke schuldhulp uit te voeren.

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.