Budlr innoveert met als doel het financiële zorgproces snel en goed op te starten. Die opstart kost nu nog veel tijd en energie. Vaak loopt de cliënt (en hulpverlener) al vast bij het verzamelen van de juiste informatie. Hierdoor komt de zorg niet of moeizaam op gang.

Net als bij alle vormen van financiële zorg, stelt Budlr het huishoudbudget centraal. Door gebruik van alle bankbetalingen van het huishouden geven we een betrouwbaar beeld van alle inkomsten en uitgaven. Daarbij tonen we alle verbeter- en aandachtspunten. Zo wordt direct duidelijk welke financiële hulpverlening de cliënt nodig heeft waarmee de eerste stap naar financiële gezondheid is gezet.

Kortom: Budlr kickstart financiële zorg!

Gemeenten & wijkteams

U maakt vroegsignalering makkelijker en geeft samen met de wijkteams invulling aan uw regiefunctie en het adviesrecht.

GGZ & Thuiszorg

U bespaart tijd bij het beoordelen van de financiële gezondheid van hun cliënten.

Thuisadministratie

U legt zonder papieren rompslomp snel de vinger op de zere plek.

Woningcorporaties

U helpt uw huurders met achterstand met inzicht en enkele verbeteracties snel weer op weg.

Budgetcoaches

Met maakt u bliksemsnel een zeer complete budgetscan voor uw client.

Inkomensbeheer & Bewindvoering

U maakt het intakeproces makkelijker en sneller voor uw cliënt.

Incasso bureaus

Met de budgetscan en verbeteracties versterkt u het sociale gezicht van uw incassobureau.

Bedrijven

Met een budgetscan verleent u financiële eerste hulp aan uw werknemers.

Vraag? Bel 085 - 06 06 876 of stuur ons een bericht.