Verlaag de drempels van schuldhulpverlening

Als gemeente staat u klaar om inwoners met financiële zorgen te helpen. Van de ruim 700.000 huishoudens met problematische schulden komen er jaarlijks slechts 17.000 in een schuldenregeling. Dit aantal moet omhoog. Sterker nog: in 2030 moet het aantal inwoners met problematische schulden zijn gedaald naar 300.000. Budlr helpt gemeenten die ambitie waar te maken. Met ons platform vermindert u de administratieve druk en drempels voor inwoners en hulpverleners.

Huidige drempels

Loketten.

Binnen de gemeenten zijn er diverse loketten waar inwoners zich melden met financiële zorgvragen. De werkwijzen van die loketten zijn niet uniform, zodat een inwoner niet altijd weet waar hij aan toe is. Bovendien is het nog veel papierwerk en ontbreken er praktische technische middelen om het werkproces voor de inwoner en hulpverlener te versnellen. Dit vraagt om meer standaardisatie.

Administratieve rompslomp.

Een inwoner met schulden is vaak het overzicht kwijtgeraakt en heeft zijn administratie niet op orde. Tegelijkertijd heeft u als gemeente inzicht nodig in iemands financiële situatie. Het verzamelen van die informatie kost een inwoner, zeker in deze fase, veel stress en moeite. Hierdoor komen traject niet of te laat op gang. Als de inwoner minder moeite hoeft te doen om de informatie aan te leveren verlaagt dat de uitval.

Overdracht van informatie.

De SHV-keten loopt voor inwoners regelmatig langs diverse schakels. Zo komt de inwoner eerst bij een vrijwilligersorganisatie of wijkteam terecht waar de situatie in kaart wordt gebracht. Als de inwoner daarna door moet naar de schuldhulpverlening moet de inwoner naar een volgend loket. In veel gevallen is er geen sprake van een warme overdracht, zeker niet qua informatie omdat systemen niet op elkaar zijn aangesloten. Door gezamenlijk in één systeem te werken hoeft de inwoner de informatie maar één keer te verzamelen.

Veel handwerk bij verwerking informatie.

Er vindt nog veel handmatig werk plaats binnen de SHV-keten. Soms wordt één dossier diverse malen handmatig in systemen gezet. Zonde van de capaciteit die hier verloren gaat. Als u beschikt over een platform dat in verbinding staat met de andere informatiesystemen, kan u de handmatige administratie verminderen. Dit bespaart veel tijd die u kan steken in aandacht voor de inwoner.

Een screenshot van de tool

Ons platform biedt u diverse voordelen.

Snel, betrouwbare informatie verzamelen

Met MijnIntake verzamelt de inwoner snel en veilig informatie uit MijnOverheid, MijnBelastingdienst, de betaal- en spaarrekeningen. Dit kost veel minder tijd en geeft een veel betrouwbaarder beeld van zijn situatie.

Altijd inzicht & toegang voor de inwoner

Met MijnIntake voldoet u aan de AVG door de inwoner inzicht te geven in zijn informatie. Bovendien ziet hij de status van zijn dossier en kan hij informatie  aanvullen als dat nodig is.

Sneller overdragen & verwerken van informatie

Met MijnIntake dragen ketenpartners dossier heel makkelijk over, zodat de inwoner maar 1x zijn informatie hoeft te verzamelen. Door onze koppelingen verwerkt u alle informatie binnen enkele seconden in uw SHV-systeem.

Inwoner met een financiële hulpvraag?
Zo werkt het.

1. Kennismaking inwoner
2. Verzamel & analyse informatie
3. Beschikking & Plan van aanpak
4. Vliegende start schuldendossier

De voordelen van ons platform

Uniformiteit bij toeleiders

Met ons platform creëert u uniformiteit bij uw toeleiders in hoe financiele zorgvragen worden verwerkt.

Veilig & vertrouwd

Budlr is ISO27001 gecertificeerd. U verbetert de wijze waarop u informatie verzamelt en deelt van inwoners.

Betrouwbare (bron)informatie

Via Budlr waarborgt u dat de inwoner en hulpverleners werken met betrouwbare informatie door gebruik van brondata.

Snel compleet inzicht

Door gebrek aan informatie  blijven veel zaken buiten beeld bij de toeleiding. Door onze broninformatie heeft een hulpverlener wél een compleet inzicht.

Makkelijker samenwerken en overdragen.

Door ons platform werken SHV keternpartners samen en wordt overdracht van dossiers een stuk makkelijker.

Efficiënt verwerken van informatie

Door onze API-koppeling met andere systemen in de SHV-keten hoeft u informatie niet langer handmatig te verwerken.

Altijd inzicht voor de inwoner, AVG-proof.

De AVG schrijft voor dat de inwoner inzicht heeft in de informatie die u heeft verzamelt. Met ons platform heeft de inwoner altijd toegang tot zijn dossier.

Digitale intake voor bewindvoerders

Met ons platform kan u ook schuldendossiers van bewindvoerders digitaal laten aanleveren. Dit bespaart tijd voor administratie.

Deze organisaties versnellen schuldhulpverling