budlr.nl

Wordt je kind 18 jaar? Dan wordt het financieel zelfstandig. Dat heeft gevolgen voor ouder en kind?

Je kind wordt financieel volwassen en geniet van meer vrijheid. Weten wat dit betekent en wat er verandert? Lees dan verder.

Wat gebeurt er?

Je kind wordt 18 jaar en is volgens de wet meerderjarig. Het krijgt meer vrijheden en meer verantwoordelijkheden. Volgens de Nederlandse wet ben je vanaf je 18e jaar financieel zelf verantwoordelijk. Vanaf dat moment moet jouw kind dus zelf een aantal zaken gaan regelen en is het vrij om zelf verplichtingen aan te gaan. Zoals het afsluiten van abonnementen en leningen. Als ouder kun je deze verplichtingen niet meer terugdraaien. Maar je kan je kind wel helpen om verstandige keuzes te maken. Als ouder blijf je wel onderhoudsplichtig totdat je kind 21 jaar is geworden.

Wat betekent dit voor je kind?

Je kind moet een aantal belangrijke zaken regelen. Hieronder staan de belangrijkste:

 • Aanvragen van een DigiD. Onmisbaar omdat steeds meer overheidszaken alleen daarmee geregeld kunnen worden.
 • Een zorgverzekering afsluiten.
 • Aanvragen van zorgtoeslag. Een belangrijk punt, want dit helpt om de extra kosten van de zorgverzekering te compenseren.
 • Het openen van een eigen bankrekening.
 • Het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekering.
 • Zelf belastingaangifte doen.

Jouw inkomsten als ouder kunnen dalen wanneer je kind 18 jaar wordt. Hierover later meer. Tegelijk krijgt je kind toegang tot extra inkomsten zoals zorgtoeslag en studiefinanciering. Als je kind thuis woont, is het goed om te bespreken of en hoeveel je kind gaat bijdragen aan de kosten van het huishouden. Een bijdrage hoeft natuurlijk niet altijd financieel te zijn.

Wat betekent het voor jou als je kind 18 jaar wordt?

Als je kind 18 jaar wordt heeft dat invloed op jouw inkomsten. Zo worden sommige uitkeringen verlaagd of komen zelfs te vervallen. Hieronder de belangrijkste.

 • De kinderbijslag stopt.
 • Het kindgebonden budget stopt.
 • Ontvang je huurtoeslag? Deze kan worden verlaagd. Dit kan je controleren via de website voor toeslagen.
 • Ontvang je aanvullende bijstand? Deze kan worden verlaagd, dit kan je controleren bij de gemeente.
 • Ontvang je alimentatie? Dan verandert er bij 18 jaar nog niks. Alimentatie komt te vervallen als je kind 21 jaar wordt. Echter: je kind mag het geld wel direct zelf op de eigen bankrekening ontvangen.

Maar, als je kind 18 jaar wordt heeft dit niet alleen effect op jouw inkomsten. Ook jouw uitgaven veranderen! Hieronder enkele voorbeelden:

 • Je kind sluit nu een eigen zorgverzekering af, dus de premie van jouw zorgverzekering daalt.
 • Als je kind bij jou thuis woont, kan het zijn dat de gemeentelijke belastingen stijgen omdat er volgens de wet nu een extra volwassene in huis woont. Dit kan je navragen bij de gemeente.
 • Daarnaast ben je als ouder tot de 21e verjaardag onderhoudsplichtig. Als ouder blijf je verplicht om bij te dragen voor onderdak, voeding, kleding, zorg of scholing.

Er verandert dus veel als je kind 18 jaar wordt. Het is belangrijk om de financiële gevolgen in kaart te brengen, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Wat kun je doen?

Zet al je maandelijkse inkomsten en uitgaven in een budgetplan, verwerk daarin de veranderingen, zodat je ziet wat je voortaan per maand overhoudt.

Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van je budgetplan? Neem dan contact op met één van onze Budlrs. Zij weten hoe je zoiets aanpakt. Als je wilt, maken jullie samen een budgetplan. Daarna kijken jullie of en welke acties gewenst zijn om je budget positief te houden.

Maak een afspraak