Over Budlr

Sneller overzicht, Beter inzicht, Meer rust.

Budlr is een social enterprise. Opgericht in 2018 door Anco Galesloot, Christiaan van der Ven en Dirk-JanWolfert om de financiële zorg te verbeteren door innovatie in technologie en dienstverlening.

Veel mensen zijn kwetsbaar door te veel complexiteit en bureaucratie.

Uit diverse cijfers, waaronder onderzoek van Deloitte blijkt dat bijna 2 miljoen huishoudens (24%) in Nederland financieel ongezond is. Nog eens ruim 2 miljoen huishoudens (25%) zijn financieel kwetsbaar. Het is, zelfs voor tweeverdieners, steeds moeilijker om maandelijks wat over te houden. Voor Nederlanders die met hun salaris niet uitkomen is er een waaier aan toeslagen en regelingen. Er is echter veel administratie en inzicht nodig om te begrijpen waar je aan toe bent, waar je recht op hebt én wat de invloed is van verandering in je leven.

Inmiddels telt Nederland volgens het CBS inmiddels meer dan 700.000 huishoudens met problematische schulden. De hulp aan deze groep is niet toereikend. Slechts 17.000 huishoudens met problematische schulden kwamen in 2023 in een saneringsregeling terecht. Dit moet drastisch omhoog.

Dienstverlening die werknemers financieel fit maakt en houdt.

Van de totale beroepsbevolking zit 47% van alle werknemers (ca. 4.500.000 werkenden) in een financieel kwetsbare situatie. Deze groep ervaart stress of fysieke klachten wat leidt tot verlaagde productiviteit, hoger verzuim en zelfs verhoogd risico op fraude of diefstal. NIBUD schat dat een werknemer met schulden een werkgever gemiddeld €13.000 per jaar kost. Het aantal werkenden met problematische schulden wordt geschat op 500.000 werknemers. Een groot deel daarvan eindigt met een loonbeslag. De totale financiële impact voor werkgevers komt daarmee uit op miljarden euro's.

Budlr helpt werkgevers deze financiële stress bij werknemers te voorkomen of te verlagen. Hierbij combineren we de voordelen van ons platform, ervaring met financiële zorg en gespecialiseerde adviseurs (onze Budlrs) om werknemers zowel preventief als curatief te ondersteunen.

Technologie die hulpverlening makkelijker, sneller en veiliger maakt

Schuldhulp wordt gekenmerkt door papieren rompslomp. Om geholpen te kunnen worden wordt er veel van je gevraagd. Dit belemmert de inwoner en legt veel druk op de hulpverlening. Om die reden ontwikkelt Budlr technologie die hulpvragers en hulpverleners helpt om sneller informatie te verzamelen, analyseren en te verwerken. Zo halen hulpvragers via ons platform broninformatie op m.b.v. DigiD en PSD2. Met die informatie krijgt iemand veel sneller inzicht in de verbeterpunten van zijn budget, zoals het recht op toeslagen. Verder koppelen we ons platform aan diverse systemen binnen de hulpverlening. Verschillende hulpverleners in de keten kunnen daardoor de reeds verzamelde informatie hergebruiken!

Maak een afspraak