budlr.nl

Ga je meer of minder werken? Weet je al wat de financiële gevolgen zijn? Er is een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

Als je meer of minder gaat werken, verandert niet alleen het bedrag op je loonstrook.

Wat zijn de gevolgen van minder of meer uren werken?

Als je overweegt om minder uren te gaan werken heeft dat financiële gevolgen. Meerdere punten bepalen gezamenlijk je complete financiële situatie.

  • Het meest voor de hand liggende gevolg van minder uren werken is dat je brutoloon omlaaggaat, het bedrag dat bovenaan je loonstrook staat. Je werkgever houdt hierover loonbelasting en premies volksverzekeringen in. Wat resteert is je nettoloon.
  • Een lager brutoloon betekent automatisch ook minder loonbelasting. Om te weten wat je precies netto overhoudt, moet je dit doorrekenen. Je kunt je werkgever vragen om een loonstrook te maken van je nieuwe situatie.
  • Ontvang je toeslagen of voorzieningen? Dan is de kans groot dat die stijgen door je lagere inkomen en misschien heb je zelfs recht op extra inkomen 'potjes' binnen je gemeente.
  • En als je minder uren werkt, kunnen bepaalde werk gerelateerde kosten afnemen, zoals vervoerskosten, maaltijden op het werk en kosten voor kinderopvang. Die zorgen weer voor een plus in je nieuwe budget.
  • Bij een lager inkomen draag je minder af aan premies voor sociale zekerheid en pensioen. Dit heeft een negatief effect op je AOW en eventueel pensioen. Vraag aan je werkgever of die dat effect kan doorrekenen.
  • Tenslotte kan een lager inkomen minder ruimte maken voor sparen en dat je minder makkelijk een buffer opbouwt. Kort gezegd: je kan minder uitgeven. Het is goed om daar even bij stil te staan en om dat in kaart te brengen.

Als je meer uren gaat werken, let dan op dezelfde punten. Sommige punten werken in je voordeel, andere in je nadeel. Let vooral op alle toeslagen die je ontvangt. Een hoger inkomen geeft vaak recht op een minder hoge toeslag. Het netto effect is dus minder groot dat de verhoging van je bruto salaris.

Aan de slag

We hopen dat deze informatie je op gang helpt om een goed financieel overzicht te krijgen. Je kan zelf een berekening maken van de gevolgen van meer of minder werken met de WerkUrenBerekenaar van het NIBUD. Heb je bij het invullen hulp nodig of heb je een vraag, dan kan een Budlr je daarbij helpen. We zetten samen met jou je inkomsten en uitgaven op een rij of we beantwoorden de vragen die je hebt.

Maak een afspraak