Wij houden uw medewerkers financieel vitaal.

Dagelijks ervaren miljoenen werknemers financiële stress. Dit leidt tot verminderd werkplezier, lagere productiviteit en meer kans op verzuim. Met Budlr geeft u uw werknemers een vertrouwde plek om financiële stress te voorkomen of te verlagen. Daarmee voegt u tevens een effectief instrument toe aan uw verzuim- en vitaliteitsbeleid.

Hoe ontstaan 
financiële zorgen?


Inflatie & koopgedrag

De stijgende inflatie van de laatste jaren heeft grote invloed op het welzijn van uw werknemers. Soms maakt men zich zorgen, zonder dat er direct financiële problemen zijn. Andere werknemers komen wel meer in de knel door de stijgende prijzen.

Ook het koopgedrag verandert. Er wordt steeds meer aangeboden via internet en sociale media en steeds vaker kun je later betalen. Online gokken groeit sterk en is het steeds vaker (mede) oorzaak van schulden. Door deze ontwikkelingen verliezen werknemers steeds vaker de grip op hun uitgaven en dat zorgt vroeg of laat voor financiële stress.

Financiële tegenvallers.

Iedereen krijgt te maken met financiële tegenvallers. Dingen in en om het huis die plotseling kapot gaan of teveel ontvangen toeslagen die moeten worden terug betaald. Dit soort situaties zorgt voor acute stress als daar geen financiële buffer voor is. Problemen kunnen nog groter worden als iemand dan net de verkeerde keuzes maakt.

Life events.

20% van de Nederlanders maakt jaarlijks een grote verandering mee die invloed heeft op hun financiële situatie. Denk hierbij aan samenwonen, kinderen krijgen, minder gaan werken of scheiden. Men is zich vaak onvoldoende bewust van de financiële consequenties die deze gebeurtenissen hebben.

Wist u bijvoorbeeld dat mensen die scheiden het jaar daarna 2x zoveel kans hebben op financiële problemen? Met name vrouwen blijken in de praktijk extra kwetsbaar.

Betalingsachterstanden & schulden.

Op het moment dat er achterstanden ontstaan neemt de stress bij werknemers flink toe. Zeker als er grotere schulden zijn, wordt het steeds moeilijker om hier zelfstandig uit te komen en de cirkel te doorbreken. In sommige gevallen wordt u als werkgever onderdeel van deze situatie als er loonbeslag wordt gelegd. In zo'n situatie is persoonlijke, deskundige begeleiding belangrijk om duidelijkheid en meer rust bij uw werknemer te creëren.

Heeft u werknemers met financiële zorgen?

50%

Bijna de helft van alle werknemers is financieel kwetsbaar of heeft  problematische schulden.

1/10

1 op de 10 huishoudens kan niet rondkomen vanwege onvoldoende inkomen.

1/3

1 op de 3 huishoudens
heeft moeite om alle rekeningen te betalen.

50%

De helft van de huishoudens heeft
naar eigen zeggen consumptieve schulden.

Bron: Deloitte, Werkgevers en de financiële gezondheid van hun werknemers, 2022

Met Budlr voorkomt en vermindert u financiële stress bij werknemers.

Verlaag drempels met de juiste communicatie.

De 1e stap om financiële zorgen weg te nemen is door te praten over die zorgen en hulp te vragen. Dit is zeker niet vanzelfsprekend. Werknemers praten niet zomaar over hun financiën. Het is een onderwerp waar schaamte over bestaat.

Bij loonbeslag worden financiële problemen van een werknemer ineens zichtbaar. In dat geval is het ook belangrijk dat je direct de juiste ondersteuning biedt. Ook vraag je je misschien af wat je had kunnen doen om dat loonbeslag te voorkomen? Had die werknemer al langer last van stress? En wat is de invloed daarvan op de werkprestaties?

Als werkgever kun je eerder financiële  stress wegnemen door een situatie te creëren waarin werknemers hun zorgen met je durven delen.

Situaties waarin eerder over financiën wordt gepraat:
- Het is mogelijk om anoniem te kunnen praten over financiële problemen.
- Het is makkelijk om een hulpvraag te stellen, bijvoorbeeld via digitale kanalen.
- Het onderwerp is generiek gemaakt, zodat werknemers met financiële zorgen niet in een hoek worden gezet.
- Het thema is gekoppeld aan een positieve boodschap en aan life-events. Zo voelt het als een 'service' om bij zo'n moment even naar je financiën te kijken.

Recht op toeslagen & regelingen.

Een verandering van inkomen kan grote impact hebben, maar die komt pas veel later naar voren. Dit kan leiden tot grote vorderingen van met name teveel ontvangen toeslagen. Daarnaast zijn er veel mensen die recht hebben op toeslagen, maar ze niet aanvragen.

Met ons platform en persoonlijke hulp kan de werknemer snel zien of hij te veel of te weinig ontvangt. Naast de landelijke toeslagen, biedt elke gemeente diverse regelingen waarmee mensen hun inkomen kunnen aanvullen of geld kunnen besparen. Werknemers hebben vaak geen weet van die regelingen en de aanvraagprocedures van die regelingen zijn een hoop gedoe. Budlr helpt de regelingen te vinden en te benutten.

Onbewust van uitgaven.

Veel mensen hebben geen idee waar zij hun geld aan uitgeven. Ze doen bijna alle betalingen digitaal, sluiten steeds meer abonnementen af. Denk bijvoorbeeld aan alle streamingdiensten. Hierdoor geven ze onbewust meer uit dan ze denken. Met ons platform geven we een werknemer snel en volledig inzicht in zijn/haar uitgavenpatroon en laten we zien hoe het budget kan verbeteren.

Inspelen op actuele thema's.

Door het jaar heen zijn er allerlei financiële thema's die relevant zijn voor uw werknemers. Budlr besteed aandacht aan deze thema's en informeert uw werknemers over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld het aanvragen van energietoeslag, of het tijdig terugvragen van de zorgtoeslag.

Snellere schuldhulpverlening.

Als iemand problematische schulden heeft, leidt dit tot veel stress. Er is snel perspectief nodig en dat kan niet meer zonder hulp. De werknemer moet snel een regeling laten treffen met de schuldeisers. Zo'n schuldhulptraject vraagt veel van een werknemer. Zo moet veel informatie worden aangeleverd. Dit blijkt voor veel mensen een te zware opgave, met onnodig uitstel tot gevolg. Budlr biedt de werknemer één duidelijke ingang met één contactpersoon. Wij laten de werknemer niet los totdat er perspectief is en de stress bij uw werknemer is weggenomen.

Waarom Budlr?

Eén uniform werkend loket met alle vragen

Wij werken met onze eigen mensen die werken volgens gestandaardiseerde processen.

Werken met betrouwbare informatie

Via ons platform verzamelt uw werknemer alle relevante informatie bij de bron. Hij beschikt daardoor snel over over betrouwbare, volledige informatie.

ISO27001 gecertificeerd platform.

De informatie van uw werknemers wordt veilig bewaard op ons eigen platform dat ISO27001 is gecertificeerd.

Directe ingang schuldhulp

Uw werknemers krijgen via Budlr snel toegang tot onze eigen schuldhulpverlening.

Laagdrempelige ingang

Budlr biedt een persoonlijke helpdesk die ook via what's app bereikbaar is. Zo maken we het makkelijk om de 1e stap te zetten.

Anonimiteit voor werknemers

Werknemers kunnen anoniem contact zoeken en vragen stellen via onze helpdesk. Dit vergroot de kans dat ze hulp vragen.

Geen papieren rompslomp

Via ons platform heeft de werknemer veel minder last van papierwerk. Zeker bij schulden vergroot dit de kans op een succesvol traject.

Kennis vergroten

Via Budlr krijgt uw werknemer toegang tot relevante content. Zo blijft hij op de hoogte van belangrijke onderwerpen.

Heeft uw werknemer een Budlr nodig? Zo werkt het.

1. Kennismaken
2. Informatie verzamelen
3. Plan van aanpak maken
4. Financiële rust
Goed om te weten dat ik mijn zorgtoeslag van vorig jaar kon terugvragen.

Budlr toevoegen aan uw
verzuim- of vitaliteitsbeleid?

Met Budlr verkleint u de risico's dat uw werknemers minder productief zijn of uitvallen als gevolg van financiële zorgen. In elk stadium helpen wij uw werknemers die zorgen te voorkomen of te verlagen.

We bieden diverse oplossingen voor uw werknemers, leidinggevenden en HR-afdeling. U kan kiezen uit preventieve interventies en oplossingen bij problematische situaties zoals loonbeslag.

Onze innovatieve aanpak stimuleert laagdrempeligheid, waardoor hulpvragen eerder naar boven komen. Indien nodig, starten we met persoonlijke begeleiding totdat de stress is weggenomen.

Met Budlr voegt u een praktisch instrument toe aan uw beleid voor verzuim en vitaliteit. Ook geeft u concreet invulling aan de CSRD-richtlijn en draagt Budlr bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals

Meer weten over wat we doen en hoe wij kunnen aansluiten op uw huidige aanpak? We komen graag langs voor een nadere kennismaking.

Maak een afspraak

Wat de media zeggen.

“Eén op de vijf werkenden presteert slechter door geldzorgen.”

BAAZ - CEO’s, ondernemers & hoger management

“Voorkom dat werknemers uitvallen door geldzorgen.”

Financieel Dagblad

“€90 per maand erbij,
 maar de zorgen blijven.”

Trouw

“Bijna 1 op de 3 volwassenen maakt zich zorgen om de financiën.”

ABN-AMRO